Talast Trafikkskole AS, logo

Trafikkskole i Valdres

Hvorfor velge oss? 
Talast Trafikkskole AS er en trafikkskole som har fokus på kvalitet og god service, og har som mål og tilby en god og effektiv opplæring. Det viktigste av alt er at du skal bli en trygg og god sjåfør! Vi jobber mot Statens Vegvesen sine mål, og er veldig fokusert på ¨nullvisjon¨ (null hardt skadde og drepte i trafikken).

Talast Trafikkskole AS tilbyr opplæring i følgende klasser: 
- Personbil (B) 
- Personbil automat (BAut) 
- Tilhenger (BE og B96) 
- Lastsikringskurs

I samarbeid med BE Trafikkskole arrangerer vi trafikalt grunnkurs og mopedopplæring.

Søknad
Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven. Du kan søke her: Din side | Statens vegvesen

Førerprøven
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.
Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i Statens vegvesen sitt11 system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side.
Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du  har bestått teoriprøven. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du fyller 18 år (klasse B).

Tilrettelagt teoriprøve
Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?
Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Trafikalt grunnkurs
Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører. Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

Føreropplæring
Føreropplæringen består av ulike trinn. Les mer om dette på Personbil – B | Statens vegvesen og Personbil med tilhenger – BE | Statens vegvesen

Betaling
Hos oss kan du betale med Vipps #707212 - Talast Trafikkskole AS.
Vi sender også ut faktura (fakturagebyr kr 50,-).
For prisliste se: Prisliste - Talast Trafikkskole AS

Gjensidig venteplikt
Både elev og lærer skal vente på avtalt møtested i 20 minutter etter at timen er begynt. Forsinkelse kan oppstå, både elev og lærer skal snarest mulig gi beskjed når en forsinkelse oppstår.

Avbestilling
Eventuelle avbestillinger av kjøretime skal skje senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt time. Sikkerhetskurs veg, sikkerhetskurs bane og mørkekjøring må avbestilles senest kl. 12.00, tre virkedager før. Teorikurs skal avbestilles senest en uke før oppstart, og refunderes ikke dersom du må avbryte kurset. Dersom avbrudd skyldes dokumentert sykdom tilbys tilsvarende undervisning senere. Ved for sent meldt fravær må du betale for timene. Dersom sykdom forhindrer fremmøte og det blir forevist legeattest slipper du selvsagt å betale.

Eventuelle vansker
Vi ønsker at du skal være fornøyd under opplæringen, men skulle det oppstå uklarheter, eller uenighet håper vi du tar det opp med oss umiddelbart.

Bestill time

Ring telefon 47 41 43 48 for bestilling av time.
plus-circlecircle-minus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram